Szanowni Rodzice!
 
Przypominam, iż zgodnie z art.22ac Ustawy o systemie światy , uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Na rok szkolny 2016/2017 - oprócz klasy I ,II i IV - dotyczy również klasy III i V.
Tylko klasa VI - zakupuje podręczniki do każdego przedmiotu.
 
                                                                        
Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla Rodziców oddziałów przedszkolnych oraz klasy I - odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani w stosownym czasie na stronie internetowej naszego zespołu . Informacja ukaże się także na drzwiach budynku szkoły i przedszkola. 
 
 
                                                                                              Z poważaniem
 
                                                                          Ilona Walach- dyrektor ZSP w Wieszczętach


Dyżury w szkole przez cały okres wakacji w godzinach od 6.00-14.00 (łącznie z sekretariatem)

 Praca sekretariatu w okresie wakacji:

 od 27.06 - 6.07.2016 r.

 od 18.07 - 05.08.2016 r.

 od 25.08 - 31.08.2016 r.