1 września 2011 roku

OTWARCIE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

OBCHODY JUBILEUSZU 60-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W WIESZCZĘTACH


60 - lecie         Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 zbiegła się  z uroczystością otwarcia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Jubileuszem 60- lecia istnienia i działalności Szkoły Podstawowej w Wieszczętach.

         Obchody tych wydarzeń rozpoczęły się nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Wieszczętach – Kowalach prowadzonym przez proboszcza parafii – księdza  Piotra Janika. Nabożeństwo współcelebrował proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Bielowicku – ksiądz Bogdan Biel, który wygłosił homilię. Ekumeniczną uroczystość uświetniła męska część Wyższobramskiego Chóru Kameralnego w Cieszynie.

         Po nabożeństwie licznie zebrani goście wraz z uczniami w uroczystym korowodzie przeszli do budynku szkoły, gdzie w sali gimnastycznej miała miejsce dalsza część uroczystości.

         Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowego obiektu przedszkolnego dokonał Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Jerzego Czudka.

         W murach wieszczęckiej placówki oświatowej znaleźli się znamienici goście, a wśród nich: Członek Zarządu do Spraw Oświaty Powiatu Bielskiego – Renata Franasik, Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna, Wicewójt – Krzysztof Wieczerzak, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Czudek, Radni powiatowi i gminni, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy – Urszula Bujok, dyrektorzy gimnazjów, zespołów szkolno – przedszkolnych i przedszkola gminy Jasienica, Inspektorzy Nadzoru Budowlanego – Zdzisława Szlachta i Aleksandra Dudek, wykonawca obiektu przedszkolnego – Przedsiębiorstwo Budowlane „Ekobud” -  Tomasz Staszek, księża – Piotr Janik, Bogdan Biel, sołtysi sołectw: Wieszczęta, Bielowicko, Roztropice, przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego – Patrycja Nowotarska, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich w Wieszczętach, Roztropicach i Bielowicku, była dyrektor szkoły – Wiesława Rogóż, byli i obecni nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie oraz absolwenci.

         Uczestników uroczystości przywitała Dyrektor  zespołu – Ilona Walach, która w krótkim przemówieniu przybliżyła zebranym historię szkoły, podkreślając jej znaczny rozkwit na przestrzeni dwudziestu lat. Dyrektor wyraziła też szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tak doniosłej ceremonii. Statuetkami, książkami i pamiątkowymi dyplomami uhonorowała więc przedstawicieli instytucji, organizacji oraz osoby prywatne zasłużone w tworzeniu i wspieraniu placówki w jej działalności.

         W imieniu Władz Samorządowych Gminy Jasienica jej Gospodarz – Janusz Pierzyna oficjalnie  przekazał nowo otwarty, rozbudowany obiekt wraz z zapleczem w zarząd dyrektor szkoły.

         Ostatnia część uroczystości należała do samych uczniów, którzy zaprezentowali ciekawy program artystyczny pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Wzięły w nim udział zarówno przedszkolaki jak i uczniowie szkoły podstawowej.

         Obchody otwarcia zespołu i jubileuszu 60- lecia szkoły zakończyły się poczęstunkiem w nowej stołówce.

         Z okazji tak ważnych wydarzeń wydany został jubileuszowy folder oraz specjalny numer szkolnego kwartalnika „Głos Nastolatka”.

opracowała: mgr Barbara MikołajczykFragment artykułu w miesięczniku powiatu bielskiego na temat obchodów szkolnych 1 września 2011