Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 
mgr Ilona Walach
        


                              Przyjmowanie stron:

                     Wtorek 13:30 - 14:30
                    Piątek 10:00 - 12:00

                                         Kontakt:
                        tel. 693 959 730 
                       e-mail: zspwieszczeta@gmail.com