Zebrania rodziców:

1)    15.09.2016 r. Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych. 

                          Wybór trójek klasowych. Wybory Rady Rodziców.

2)     17.11.2016 r. Zebranie śródroczne. Omówienie wyników w nauce i zachowania.

3)    11.01.2017 r. Ogólne zebranie rodziców. Popisy uczniów i przedszkolaków.

                          Podsumowanie wyników w nauce i zachowania w I półroczu. 

                         Współzawodnictwo klasowe. Zebranie w klasach. 

      25.04.2017 r. Zebranie śródroczne. Omówienie wyników w nauce i zachowania.