Zarząd Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2011/2012:


Przewodnicząca -
Patrycja Nowotarska

Zastępca przewodniczącej - Danuta Sztwiorok

Skarbnik - Rafał Juraszek

Sekretarz -
Iwona Zalewska

Członkowie -
Izabela Kubaczka, Beata Król

Komisja inwentaryzacyjna -  Bogusława Lorańczyk, Zuzanna Niemiec