IX Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej"Poznajemy Europę"

W środę - 29.04.2015 r. dwie uczennice z szóstej klasy: Anna Heczko i Weronika Kuś wzięły udział w IX Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej "Poznajemy Europę". Ania indywidualnie zajęła I miejsce, a w klasyfikacji szkół dziewczynki również zwyciężyły. Gratulujemy!
Danuta Kuś
                         


XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski za nami

W dniu 28 kwietnia 2015 roku na terenie naszego zespołu odbył się już po raz dwunasty Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych. Tym razem uczestnicy poruszali się po świecie poezji Jana Brzechwy i prozy Hansa Christiana Andersena. 
Do recytatorskich zmagań przystąpiły cztery szkoły z gminy Jasienica: ZSP w Rudzicy, Jasienicy, Grodźcu i Wieszczętach –  osiemnastu uczestników. Głównymi celami konkursu były: popularyzacja twórczości poetyckiej Jana Brzechwy i prozatorskiej – Hansa Christiana Andersena, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów literaturą oraz uczenie „rywalizacji” w przyjaznej i miłej atmosferze. 
W skład komisji oceniającej uczniowskie prezentacje weszli nasi lokalni poeci, artyści – Danuta Korecka i Juliusz Wątroba. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy I – III oraz klasy IV – VI. 
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.
 W kategorii klas I – III:
I miejsce – Julia Kliber
II miejsce – Zuzanna Balwierz
III miejsce – Zofia Stusek
Wyróżnienie otrzymał nasz drugoklasista – Igor Jankowski
W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Katarzyna Żbel
II miejsce – Karolina Sproska
III miejsce – nasz piątoklasista – Jakub Gardas
Wyróżnienie – Natalia Konieczna
Konkurs recytatorski uświetnił występ naszego szkolnego teatrzyku, który przedstawił sztukę „Planety nadziei”, nagrodzoną I miejscem na VII Przeglądzie Teatrzyków Profilaktycznych pod hasłem „Nie daj się – stop uzależnieniom od...”
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy – pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy  - Barbara Mikołajczyk oraz Danuta Macura składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, opiekunom  za przygotowanie prezentacji, zaś Pani Jolancie Polak -  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasienicy oraz Panu Stanisławowi Kubaczce za wsparcie finansowe imprezy. 

                                                                                                                          Barbara Mikołajczyk


Zwycięstwo w przeglądzie teatralnym

Siódma edycja Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych odbyła się 22 kwietnia 2015 roku w GOK w Rudzicy.  W tym roku naczelne hasło przeglądu to „Nie daj się – stop uzależnieniom od...”. Z tej okazji nasze szkolne koło teatralne przygotowało krótką inscenizację pt.”Planety nadziei” na podstawie utworu „Mały Książę”. Sztuka opowiada o poszukiwaniu przyjaźni przez Małego Księcia. Niestety, nie potrafił jej odnaleźć ani na Planecie Pijaka, ani Narkomana. Uświadomił jednak wszystkim, jak zgubne są skutki picia alkoholu i zażywania narkotyków. Wspaniałe aktorskie kreacje naszych uczniów spotkały się z dużą aprobatą komisji oceniającej, która przyznała naszemu zespołowi I miejsce. Ponadto tytuł najlepszego aktora przeglądu zdobył Szymon Grudzień za kreację pijaka.  W spektaklu wzięli też udział: Jakub Gardas – Mały Książę, Michał Martynek, Klaudia Kidoń, Kinga Bartosz, Amelia Czakon, Nikola Nowotarska i Martyna Król. 

                               
 Barbara Mikołajczyk


„Ten obcy” na scenie

17 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy VI i V mieli okazję obejrzeć sceniczną adaptację powieści Ireny Jurgielewiczowej „Ten obcy” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. W tym celu spotkali się w auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku – Białej. 
Zamiar twórców sztuki – kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej młodego widza został osiągnięty, bowiem realizacja teatralna powieści spotkała się z gorącym odbiorem publiczności. 

                                                                                                         Barbara Mikołajczyk