Głos Nastolatka - gazetka szkolna


Popołudnie z książką – „Opowieści z Narnii”

W dniu 23 marca odbyło sie kolejne spotkanie z cyklu „Popołudnie z książką”.  Tym razem uczestnicy udali sie do baśniowej krainy Narnii. Uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami, aby otrzymać tytuły takie jakie otrzymali główni bohaterowie powieści Lewis’a.

         Nielada zadaniem było spróbowanie swoich sił jako projektant. Ćwiczenie polegało na stworzeniu nowej, ciekawej postaci, która pasowałaby do zaczarowanego świata odległej Narnii.

         Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy znaleźli chwilę, aby wspólnie z książkami spędzić czas.

Joanna Olma


Wielka gala w Gminnym Ośrodku Kultury  w Jasienicy

 

             W dniu 21 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  w Jasienicy odbyła się uroczysta gala będąca podsumowaniem wyników II Powiatowego Multimedialnego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków pod hasłem ”Małe i duże igraszki ze sztuką”  skierowanego do uczniów klas I – VI powiatu bielskiego i miasta Bielska – Białej.

            Inicjatorem przedsięwzięcia była  Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach – mgr Ilona Walach, zaś koordynatorami  - Barbara Mikołajczyk, Katarzyna Karatnik, Danuta Macura i Dagmara Skowron. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Jasienica – mgr inż. Janusz Pierzyna oraz Starosta Bielski – mgr inż. Andrzej Płonka.

            Celem przeglądu było m.in. inspirowanie do poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej oraz prezentacja dorobku artystycznego uczniów w wieku szkolnym.

            Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało  pięć grup teatralnych ze szkół:

     SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku – Białej – grupa teatralna „Teatr 2”, spektakl „Akademia Wyobraźni” (opiekunowie: Agnieszka Marczyńska, Anna Chrobak  - Steckel, Ewa Żydek)

    ZSP w Jasienicy – grupa teatralna „Teatralni.pl”, przedstawienie „Z pamiętnika małego przedszkolaka”  (opiekunowie: Wioletta Machalica i Piotr Morawski)

    ZSP w Grodźcu – grupa teatralna „Antrakt”, spektakl „Zemsta inaczej” (opiekunowie: Barbara Kabat, Beata Szostok, Magdalena Szczotka)

    ZSP w Międzyrzeczu – grupa teatralna „Leśne Skrzaty”, spektakl „O smoku, który nie porywał dziewcząt” (opiekun:Edyta Gajewicz)

    SP Świętoszówka – grupa teatralna „Koło historyczne , sztuka „Król Jan III Sobieski i jego skrzydlate wojsko” (opiekun: Janusz Kaps)

W przeglądzie wzięła też udział grupa teatralna gospodarzy - ZSP w Wieszczętach  - teatr „Kurtyna” w przedstawieniu „W sieci” (opiekunowie: Barbara Mikołajczyk, Katarzyna Karatnik).

            Profesjonalne jury  w osobach: Marii Suprun, Tomasza Lorka – aktorów Teatru Polskiego w Bielsku – Białej oraz Agnieszki Bronowskiej – Dyrektora GOK „Drzewiarz” w Jasienicy wyłoniło zwycięzców.

            Grand Prix i I miejsce w kategorii klas IV – VI  przypadło  grupie teatralnej  z ZSP w Wieszczętach za spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów regulaminowych, zwarty scenariusz, siłę przekazu, przejrzystość formy oraz najsilniejsze wrażenie wywarte na jury.

            I miejsce w kategorii klas I – III zdobyła grupa teatralna z ZSP w Międzyrzeczu za interesującą realizację, mądre przesłanie i scenariusz dostosowany do wieku wykonawców.

            Uroczyste podsumowanie przeglądu połączone z rozdaniem nagród dla wszystkich uczestników odbyło się w sali GOK  w Jasienicy.  Spotkanie zainaugurował występ na żywo  szkolnego koła teatralnego „Kurtyna” z ZSP w Wieszczętach prowadzonego przez Barbarę Mikołajczyk i Katarzynę Karatnik ze zwycięskim spektaklem „W sieci”.

            Po powitaniu zebranych przez pomysłodawcę  i gospodarza uroczystości – Dyrektora ZSP w Wieszczętach – Ilonę Walach głos zabrał członek jury – Tomasz Lorek, który omówił poziom tegorocznych spektakli i uzasadnił wybór nagrodzonych przedstawień. Następnie uczestnicy spotkania  mieli  okazję obejrzeć krótką, multimedialną prezentację dotyczącą wszystkich zespołów biorących udział w przeglądzie wraz z krótkimi fragmentami każdej sztuki. Wreszcie nadszedł czas na wiele ciepłych słów i gratulacji dla zwycięzców, uczestników przeglądu oraz ich opiekunów ze strony Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny i Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy – Urszuli Bujok. Nagrodzoną w kategorii klas I – III prezentację „O smoku, co nie jadał dziewcząt”  goście obejrzeli przy pomocy projektora. Zwycięskie prezentacje spotkały się z żywym aplauzem publiczności.

            W części końcowej gali Dyrektor ZSP w Wieszczętach wręczyła zwycięzcom i uczestnikom przeglądu  nagrody w formie dyplomów oraz pucharów.  Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie oraz ich opiekunowie otrzymali  upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Członkowie zwycięskich grup teatralnych wraz z opiekunami  otrzymali dodatkowo nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do bielskiej „Banialuki” na spektakl „Chłopiec z gwiazd” - w dniu 23 marca 2016 roku. Całość imprezy została sfinansowana przez Wójta Gminy Jasienica.

            Finałem spotkania był smaczny poczęstunek w postaci kanapek, ciast oraz ciepłych i zimnych  napojów.

            II Powiatowy Multimedialny Przegląd Szkolnych Teatrzyków był drugim tego typu przedsięwzięciem na terenie gminy Jasienica, powiatu bielskiego i miasta Bielsko – Biała. Kolejne -  przewidziane są w następnych latach. 

            Za pomoc w organizacji imprezy i zapewnienie jej prawidłowego przebiegu  Dyrektor ZSP w Wieszczętach wraz z koordynatorami działania serdecznie dziękują:

    Państwu Arkadiuszowi i Halinie Kliś – właścicielom sklepu ogólnospożywczego w Bielowicku

    Rafałowi Zachurze i Dariuszowi Florkowi – właścicielom sklepu „Euro” w Jasienicy

    Anecie Tolarz – pracownikowi działu promocji gminy

    Agnieszce Bronowskiej i Mariuszowi Wysłych

oraz rodzicom i pracownikom szkoły: Beacie Martynek, Aurelii Zahradnik, Monice Grzywnie, Wioletcie Gardas, Ewie Walas, Helenie Gruszce oraz Franciszkowi Kidoniowi.

                                                                                                                     Barbara Mikołajczyk


Warsztaty teatralne z Jerzym Dziedzicem


            O tym, jak ważną rolę odgrywa teatr w życiu człowieka i jak pozytywnie  sztuka oddziałuje na rozwój osobowości młodego człowieka przekonali się uczniowie klas III – VI naszej szkoły za sprawą niecodziennego spotkania z niezwykłym człowiekiem, artystą aktorem Teatru Polskiego w Bielsku – Białej – Jerzym Dziedzicem. Odbyło się ono 18 marca 2016 roku w świetlicy szkolnej.

            W krótkiej prelekcji aktor zwrócił uwagę na znaczącą rolę teatru dla człowieka – kształtowanie jego osobowości, rozwijanie umiejętności twórczej ekspresji czy kształtowanie intelektu.

            W trakcie głównej części spotkania – warsztatów teatralnych uczestnicy spotkania wnikliwie poznali tajniki pracy reżysera i aktora oraz ich wzajemnej współpracy w przygotowaniu spektaklu. Uczniowie wraz z Jerzym Dziedzicem czynnie uczestniczyli w przygotowaniu sztuki na temat wykluczenia z grupy rówieśniczej i promowania tym samym tolerancji.

            Praca nad przedstawieniem pozwoliła na rozwój ich zdolności poznawczych, ćwiczenie pamięci, poprawnej wymowy, dykcji, wzbogacając ich wiedzę o teatrze. Zajęcia teatralne były doskonałą okazją do wyjścia naprzeciw potrzebie uczniów polegającej na zabawie. Stąd ogromne zainteresowanie i chęć „bycia na scenie” niemal każdego ucznia.

            Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie prezentowali swe zdolności aktorskie, wcielali się w różne bardziej i mniej komiczne postaci. Poprzez aktywny udział w tworzeniu przedstawienia poznali pracę reżysera i aktora.  Wszyscy zachwyceni byli atrakcyjnymi zadaniami. Doświadczyli przy tym tego, co jest udziałem twórców teatru – trudu tworzenia, wysiłku umysłowego, fizycznego,  mniejszego lub większego sukcesu, emocji i przyjemności współpracy.

            Zajęcia teatralne okazały się wspaniałą i ciekawą lekcją. Spełniły swe zadanie, uwrażliwiając uczniów na piękno słowa, muzyki, dostarczając wiele radości, a przede wszystkim ucząc kultury teatralnej.

                                                                                             Barbara Mikołajczyk


II Gminny Konkurs Logicznego Myslenia

        W marcu 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu, odbył się II Gminny Konkurs Logicznego Myślenia, w którym naszą Placówkę reprezentowali uczniowie: Julita Stokłosa z kl. VI, Kacper Szymala z kl. V, Tomasz Stokłosa z kl. IV, Nikola Rak oraz Piotr Gruszka z kl. III. Bardzo nas cieszą przyznane naszym uczniom tytuły. Julita Stokłosa została Arcymistrzem, a Kacper Szymala, Mistrzem w kategorii uczniów klas IV-VI. Zaś Nikola Rak uzyskała tytuł Arcymistrza, ale w kategorii klas I-III. Uczniów do konkursu przygotowywłay Katarzyna Karatnik (klasy IV-VI) i Danuta Macura (klasę III). Wszystkim uczniom dzikujemy za chwile spędzone z zadaniami a odznaczonym serdecznie GRATULUJEMY!

Katarzyna Karatnik

                

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2016

    17 marca 2016 r. dziewiętnastu uczniów z klas II-VI zmagało się z niebanalnymi zadaniami matematycznymi, gdzie trzeba było się wykazać sprytem i logicznym myślniem. Uczniowie w nagrodę od Towarzystwa Upowrzechniania Wiedzy i Nauki  otrzymali układanki logiczne. Uczniów do Konkursu przygotowywały: Katarzyna Karatnik (klasy IV-VI), danuta Macura (klasę III), Celina Więcek (klasę II). Wszytkim uczniom Opiekunki życzyą samych dobrych wyników. Powodzenia!

Katarzyna Karatnik


ZSP WIESZCZĘTA MISTRZYNIAMI POWIATU BIELSKIEGO
W MINI PI
ŁCE SIATKOWEJ
DZIEWCZ
ĄT!


Dnia 16.03.2016 r. w hali sportowej SP 5 w Czechowicach odbył się finał powiatowych rozgrywek mini piłki siatkowej dziewcz
ąt. W finale zawodów spotkały się szkoły podstawowe  z Kóz, Porąbki i Wieszcząt.
Dziewczęta z ZSP Wieszczęta odpowiednio wygrały 2:0 (25;16, 25:17) z SP Kozy i 2:1 (25:18, 19:25, 15:8) z SP Por
ąbka. Dzięki tym zwycięstwom dziewczęta z ZSP Wieszczętata zostały mistrzyniami powiatu bielskiego w mini piłce siatkowej i uzyskały awans do zawodów rejonowych.


W składzie zwycięskiej drużyny wystąpiły:

Julita Stoklosa, Kinga Bartosz, Laura Górniak, Klaudia Kidoń, Nikola Nowatorska(klasa VI), Żaneta Duda, Paulina Holeksa, Oliwia Kidoń, Ewelina Olearczyk (klasa V), Weronika Holisz (klasa IV)

Daniel Gala

ŚNIADANIE I OBIAD „TROCHĘ INACZEJ”

W dniu 2 marca dzieci przedszkola miały okazję uczestniczyć w nietypowym śniadaniu, jakim był „szwedzki stół”. Propozycje przygotowanych w nieco inny sposób potraw – dały możliwość wyboru dzieciom tego , co im najbardziej smakuje. Tydzień później 9 marca 2016 r. – uczniowie klas I-VI, korzystający z obiadów, spożywali posiłek w postaci szwedzkiego stołu. Uśmiech na twarzach dzieci, świecące oczy i radość z dokonywania samodzielnego wyboru oraz puste talerze- mówiły same za siebie.

Dni te miały być drobnym eksperymentem, który miał pokazać , czy podanie obiadu lub śniadania w innej formie , a także czy odpowiedni  dobór potraw oraz przygotowanie stołu wraz z  umiejętnością  samodzielnego wyboru – spodoba się naszym wychowankom .

 Pomysł okazał się trafiony! Zatem wychodząc naprzeciw – decyzją dyrektora Zespołu - raz w miesiącu dzieci naszej placówki będą mogły korzystać z posiłków w  wyżej wymienionej formie.

Forma szwedzkiego stołu:

śniadania dla dzieci przedszkolnych - każdy trzeci wtorek miesiąca

obiady dla uczniów klas I-VI -każda trzecia środa miesiąca.

                                            Ilona Walach - dyrektor ZSP w Wieszczętach


                    MINI PIŁKA SIATKOWA- PÓŁFINAŁ POWIATU

We wtorek 8.03.2016  reprezentacja szkoły dziewcząt wzięła udział  w półfinale powiatu w zawodach mini piłki siatkowej. Zawodniczki Naszej szkoły w pierwszym meczu pokonały 2:0 zespół reprezentujący gminę Wilamowice- SP Stara Wieś. W drugim meczu dziewczyny pokonały reprezentacje SP nr 7 z Czechowic Dziedzic 2:1

 Dzięki tym zwycięstwom dziewczyny zajęły pierwsze miejsce i uzyskały awans do finału powiatu, który odbędzie się w najbliższą środę (16.03) w Czechowicach..

Reprezentacja dziewcząt: 
Julita Stoklosa, Kinga Bartosz, Laura Górniak, Klaudia Kidoń, Nikola> Nowatorska(klasa VI), Żaneta Duda, Paulina Holeksa, Oliwia Kidoń, Ewelina Olearczyk (klasa V), Weronika Holisz (klasa IV)

Daniel Gala


Grand Prix i I miejsce dla grupy teatralnej „Kurtyna”
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach  
w II Powiatowym Multimedialnym Przeglądzie Szkolnych Teatrzyków

 

             W dniu 29 lutego 2016 roku rozstrzygnięte zostały wyniki II Powiatowego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków pod hasłem „Małe i duże igraszki ze sztuką” organizowanego przez naszą placówkę pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny i Starosty Bielskiego – Andrzeja Płonki.

            W przeglądzie, którego głównym celem było inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej oraz wykorzystanie środków multimedialnych w prezentowaniu osiągnięć scenicznych uczniów, wzięło udział sześć spektakli przygotowanych przez zespoły teatralne z  ZSP w Jasienicy, Grodźcu, Międzyrzeczu, SP w Świętoszówce i SP nr 2 w Bielsku – Białej.

            Po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych prezentacji jury w składzie: Maria Suprun, Tomasz Lorek – aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku – Białej i Agnieszka Bronowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy jednomyślnie przyznało Grand Prix i I miejsce dla naszej grupy teatralnej za prezentację „W sieci”. Głównymi atutami naszej realizacji , zdaniem  komisji oceniającej, były: spełnienie wszystkich wymaganych w regulaminie kryteriów, najsilniejsze wrażenie spektaklu na jury, zwarty scenariusz, siła przekazu oraz przejrzystość formy.

            Przedstawienie przygotowały: Katarzyna Karatnik i Barbara Mikołajczyk, zaś wspaniałe, aktorskie kreacje stworzyli: Nikola Nowotarska, Kinga Bartosz, Jakub Gardas, Maksymilian Mazur oraz Klaudia Kidoń i Ewelina Olearczyk. Uczniowie wyśmienicie i oryginalnie wcielili się w osoby uzależnione od komputera, prezentując jednocześnie niezwykle zgubne skutki tego „nałogu”.

            Główna nagroda w przeglądzie to niezwykle cenne, znaczące i satysfakcjonujące wyróżnienie dla naszej grupy teatralnej i całego zespołu.

                                                                                                                                                             Barbara Mikołajczyk