Kolejny „gwarowy” sukces

Udział w Regionalnym Konkursie Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego dla uczniów szkół podstawowych pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica stał się już tradycją naszej szkoły.  W dniu 26 marca 2015 roku miłośnicy gwary Śląska Cieszyńskiego po raz dziewiąty spotkali się w ZSP w Grodźcu. 
W „gwarowych zmaganiach” udział wzięło 10 szkół zarówno z gminy Jasienica, jak i spoza.
Naszą placówkę reprezentowały dwa duety uczniów, którzy przedstawili zebranym dwie scenki z życia codziennego i społecznego. 
Tekst Jana Chmiela „Na swojim miejscu” ciekawie i z humorem przedstawili: Jakub Kubaczka, który wcielił się w postać ojca zatroskanego o oceny szkolne swego lekkomyślnego i nierozważnego syna-  Mikołaja Pilcha. 
Podobny, zabawny  charakter miała druga prezentacja – inscenizacja tekstu Walentego Krząszcza „Stary Borkała w urzędzie gminnym”. Wizytę starego gazdy w urzędzie  i jego rozmowę z sekretarzem gminy doskonale odtworzyli: Klaudia Kidoń – bardzo zasadniczy pracownik urzędu i Michał Martynek -  marudny i nieprzyjemny gazda.
Wystąpienia naszych uczniów spotkały się z dużą aprobatą jury i widowni. Oba duety znalazły się więc na podium, zdobywając ex aequo III miejsce. Już skorzystaliśmy z zaproszenia organizatorów do udziału w jubileuszowej edycji konkursu za rok. Gratulacje. 
                                                                                                                                   
                                                                                                         Barbara Mikołajczyk

Zajęć Art Food 

W ramach projektu Design dla szkół uczniowie klasy II stworzyli artystyczne makiety zamieniając farby, kredki, i inne typowe dla działań plastycznych narzędzia na elementy ze świata kuchni.
I wyczarowali boisko, na którym rozgrywa się pełen emocji mecz piłkarski, zimna epokę lodowcową, gorąca rajską plażę oraz pełną dzikich zwierząt dżunglę. Dagmara Skowron

 XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Gratulacje dla Nikoli Nowotarskiej, która w XXII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym " Mieszkam w Beskidach" 2014/15 zdobyła Nagrodę Dyrektora czyli jest laureatkę I-go miejsca.

 
Dagmara Skowron

                                              Wiosenne warsztaty florystyczne      
                                                                                                                               

24 marca 2015 r. odbyły się warsztaty, w których wzięła udział pierwsza grupa dzieci, (przedszkolaczki oraz uczniowie klas I-II) . Najmłodsi wychowankowie naszej szkoły, wspólnie ze swoimi rodzicami, dziadkami i nauczycielami z wielkim zaangażowaniem i radością wykonali stroiki wielkanocne. Dochód ze sprzedaży stroików przeznaczony został na wsparcie cyklicznie odbywającej się w naszej placówce akcji charytatywnej  "Pola Nadziei". Pragniemy bardzo! bardzo! podziękować pani Monice Grzywna, która zorganizowała wszystkie potrzebne materiały oraz poprowadziła spotkanie. 

Beata Włoch


Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Ortograficznym

       W Gminnym Konkursie Ortograficznym „O PIÓRO WÓJTA GMINY JASIENICA” bierzemy udział   od pierwszej jego edycji.

       W dniu 20 marca 2015 roku ortograficzne asy spotkały się  po raz czternasty w ZSP w Jasienicy, by zawalczyć o pióro Wójta. Naszą placówkę reprezentowała uczennica klasy VI – Weronika Kuś. Z trudnym tekstem dyktanda, pełnym ortograficznych zawiłości i wyjątków poradziła sobie świetnie, zdobywając wyróżnienie. Już planujemy swój udział w kolejnym, jubileuszowym zmaganiu z ortografią.


                                                                                                                                    Barbara Mikołajczyk  


Wielka gala w GOK „Drzewiarz” w Jasienicy

            W dniu 19 marca 2015 roku w GOK „Drzewiarz” w Jasienicy odbyła się uroczysta gala , będąca podsumowaniem wyników I Powiatowego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków pod hasłem ”Małe i duże igraszki ze sztuką”  skierowanego do uczniów klas I – VI powiatu bielskiego i miasta Bielska – Białej.

            Inicjatorem przedsięwzięcia był  Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach –  Ilona Walach, zaś koordynatorami  - Barbara Mikołajczyk, Danuta Macura, Edyta Sojka, Dagmara Skowron i Anna Norymberczyk. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna oraz Starosta Bielski –  Andrzej Płonka.

            Celem przeglądu było m.in. inspirowanie do poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej oraz prezentacja dorobku artystycznego uczniów w wieku szkolnym.

            Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało  osiem grup teatralnych z siedmiu szkół:

Ø  SP nr 3 w Bielsku – Białej – grupa teatralna „Skakanka” , spektakl „Bajeczka” (opiekun  – Adriana Jachnicka) oraz  grupa teatralna „Wyjście awaryjne”, spektakl „Pupilki” (opiekun – Sławomir Miska, Adriana Jachnicka)

Ø   SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku – Białej – grupa teatralna „Teatr 2”, spektakl „Smerfy w bajkowej krainie” (opiekunowie: Agnieszka Marczyńska, Anna Chrobak Steckel i Ewa Żydek)

Ø  ZSP w Jasienicy – grupa teatralna „Teatralni.pl”, przedstawienie „Ma się swoje sposoby” (opiekunowie: Wioletta Machalica i Piotr Morawski)

Ø  ZSP w Grodźcu – grupa teatralna „Antrakt”, spektakl „O kobiecej przewrotności” (opiekun – Barbara Kabat)

Ø  ZSP w Iłownicy – grupa teatralna „Szwarne dziecka”, przedstawienie „Chodzymy po śmierguście” (opiekunowie: Maria Szubert Małgorzata Krehut – Skoczylas)

Ø  ZSP w Międzyrzeczu – grupa teatralna „Czerwone Jabłuszko”, spektakl „Jabłka Międzyrzecza” (opiekun – Monika Zawadzka – Adamiak)

Ø  ZSP w Wieszczętach  - grupa teatralna w przedstawieniu „Caught by Christmas” (opiekunowie: Magdalena Biżek, Joanna Olma)

            Profesjonalne jury przeglądu w osobach: Marii Suprun, Tomasza Lorka – aktorów Teatru Polskiego w Bielsku – Białej oraz Agnieszki Bronowskiej – Dyrektora GOK „Drzewiarz” w Jasienicy wyłoniło zwycięzców.

            I miejsce (ex aeuguo) zdobyły grupy teatralne z ZSP w Jasienicy za profesjonalną i oryginalną formę teatru telewizji oraz grupa teatralna z SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku – Białej za stworzenie klasycznej, w pełni profesjonalnej formy teatralnej.

            Z uwagi na fakt, iż każda prezentacja multimedialna wyróżniała się swoim niepowtarzalnym  charakterem, jury doceniło wartość każdej z nich. Były to: ciekawa forma inscenizacji teatralnej, umiejętne posługiwanie się gwarą Śląska Cieszyńskiego, promowanie zdrowego stylu życia, kultywowanie tradycji i obrzędów Śląska Cieszyńskiego, oryginalne wykorzystanie współczesnych technik aktorskich czy oryginalne połączenie kultur i języków.

Za osobowość sceniczną i umiejętne posługiwanie się gwarą swojego regionu wyróżnienie otrzymała Angelika Moczała z ZSP w Grodźcu.

            Uroczyste podsumowanie przeglądu połączone z rozdaniem nagród dla wszystkich uczestników odbyło się w sali GOK „Drzewiarz” w Jasienicy.  Spotkanie zainaugurował występ szkolnego koła teatralnego „Kurtyna” z ZSP w Wieszczętach, prowadzonego przez Barbarę Mikołajczyk,  ze spektaklem „Nie – koledzy z boiska”.

            Po powitaniu zebranych przez organizatora i gospodarza uroczystości – Dyrektora ZSP w Wieszczętach – Ilonę Walach głos zabrali: Wójt Gminy Jasienica  - Janusz  Pierzyna oraz Wicestarosta Bielski -  Grzegorz Szetyński. Nie zabrakło również wystąpienia członków jury, którzy w przystępny sposób omówili kryteria oceny poszczególnych spektakli.  Zebrani mieli ponadto okazję obejrzeć krótką multimedialną prezentację dotyczącą życia ZSP w Wieszczętach, celów przeglądu, jej zwycięzców, uczestników, sponsorów. Nagrodzone spektakle goście obejrzeli przy pomocy projektora. Oba spotkały się z żywym aplauzem publiczności.

            W części końcowej gali Dyrektor ZSP w Wieszczętach wręczyła zwycięzcom nagrody w formie dyplomów i wycieczek ufundowanych przez Wójta Gminy Jasienica oraz pucharów podarowanych przez firmę „Polszlif” w Rudzicy. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały cenne upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej.

            Gośćmi gali byli również reporterzy telewizji Beskid News TV oraz przedstawiciele Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej.

            Finałem spotkania był smaczny poczęstunek w postaci pysznego tortu, słodyczy, napojów, owoców oraz bogatych kanapek.

            I Multimedialny Przegląd Szkolnych Teatrzyków był pierwszym tego typu przedsięwzięciem na terenie gminy Jasienica, powiatu bielskiego i miasta Bielsko – Biała. Kolejne -  przewidziane są w następnych latach.  Organizatorzy nie wykluczają nawet edycji o zasięgu wojewódzkim.

            Za pomoc w organizacji imprezy Dyrektor ZSP w Wieszczętach wraz z koordynatorami działania serdecznie dziękują:

Ø  Zakładowi Cukierniczemu „MAXIM” Zenon Sztwiorok

Ø  Panu Stanisławowi Kubaczce

Ø  Państwu Arkadiuszowi i Halinie Kliś – właścicielom sklepu ogólnospożywczego w Bielowicku

Ø  Firmie „Polszlif” z Rudzicy

oraz rodzicom: Monice Grzywnie, Beacie Martynek, Aurelii Zahradnik, Katarzynie Figura, Arkadiuszowi Czakon oraz Tomaszowi Górniak.

                                                                                                                    

 Barbara Mikołajczyk

 

Spektakl „To nie była Wigilia” w Bielskim Centrum Kultury


W dniu 12 marca 2015 roku uczniowie klas IV – V obejrzeli i uczestniczyli zarazem w spektaklu  - dramie Joanny Gerigk „To nie była Wigilia”. Powstał on na podstawie artykułu znalezionego w gazecie, a dotyczącego autentycznej sytuacji śmierci bezdomnego na klatce schodowej. Wydarzenie to było dla reżysera i absolwentów PWST we Wrocławiu punktem wyjścia. Aktorzy wraz z publicznością stworzyli trzy alternatywne zakończenia. Decyzja, które z nich będzie ostateczne, należała do młodych widzów. Cały spektakl wyglądał na improwizację, w której aktorzy sami próbowali dojść do porozumienia, starając się znaleźć wyjście z sytuacji, budując pełne humoru i zaskakujące sceny. 
Spektakl pokazał dzieciom różne możliwości rozwiązywania konfliktów, dawał przykłady pozytywnych zachowań w trudnych sytuacjach oraz co bardzo cenne i nowatorskie – pozwolił dzieciom zabrać głos  i podjąć właściwą decyzję. Spotkał się więc z entuzjazmem widowni. 

                                                                                                        Barbara Mikołajczyk
Ogólnopolskie Wybory Książek

10 marca 2015 roku odbyły się w naszej szkole "Ogólnopolskie Wybory Książek". Uczniowie klas I-VI wybrali najciekawsze książki, które chcieliby mieć w bibliotece szkolnej. Wśród szkół, które wezmą udział w Wyborach Książek, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz bezpłatne prenumeraty czasopism wydawanych przez Agencję Sukurs.

Danuta Kuś