Warsztaty z programowania w Wieszczętach

22 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach odbyły się warsztaty z programowania za pomocą robotów – Ozobotów. Zajęcia prowadził pan Rafał Mitkowski, przedstawiciel EDU SEANSE. Uczniowie klasy II b programowali, rysując odpowiednie kody na kartkach, po których roboty poruszały się w sposób, jaki zakodowali je drugoklasiści. Klasa VI wykorzystywała  darmową aplikację OzoBlockly, w której programowała ruchy ozobotów.  Dobrej zabawie, zarówno wśród dzieci jaki i starszych kolegów, towarzyszyły kluczowe umiejętności niezbędne przy programowaniu:  logiczne myślenie, samodzielne dochodzenie do rozwiązań, wyciąganie  wniosków, współpraca w grupie, cierpliwość i kreatywność.


Beata Włoch

Katarzyna Karatnik


Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny był ochodzony w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wieszczętach na trzy sposoby.

 Pierwszym była prezentacja twórczości literackiej dzieci. Ich zadaniem było napisanie wiersza o wiośnie.


W tym dniu uczniowie świętowali również Światowy Dzień Zespołu Downa, ubierając różnokolorowe skarpetki nie do pary.

Trzecią atrakcją dnia były warsztaty papiernicze. Uczniowie mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w niezwykle interesujących i obrazowych warsztatach edukacyjnych „Spotkania z historią” zorganizowanych przez Firmę „Kalander Czerpalnia Papieru” w Gliwicach.

Godzinne zajęcia prowadzone przez „mnichów” obfitowały w liczne niespodzianki. Ich uczestnicy poznali historię papieru, czerpali go wraz z zatopionymi płatkami kwiatów w masie papierniczej, barwili papier techniką japońską, pisali gęsim piórem swe imię oraz odciskali pieczęcie lakowe.


Warsztaty były wspaniałą lekcją żywej historii, przybliżyły historię papiernictwa w powiązaniu z dobra zabawą. Dzięki nim uczniowie mieli okazję przenieść się w zamierzchłe czasy pisania gęsim piórem, królewskim pieczęci i ręcznego czerpania papieru. A to w dobie Internetu jest bardzo cenne.


Joanna Olma


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2017

                       16 marca odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny", który zaangażował 19. osobową grupę uczniów z kl. II-VI w niebanalne zadania matematyczne. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. 

Katarzyna Karatnik


„Małe i duże igraszki ze sztuką” już po raz trzeci


         „Małe i duże igraszki ze sztuką” to hasło Przeglądu Szkolnych Teatrzyków organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wieszczętach.  Jego trzecia edycja odbyła się w dniu 10 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Każdą objął honorowym patronatem i sfinansował Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna.

         Tegoroczny przegląd miał nieco inny charakter. Organizatorzy odeszli bowiem od prezentacji multimedialnych na rzecz występów na żywo. Połączyli ponadto przegląd grup teatralnych z uroczystą galą rozdania nagród. O wytypowaniu zwycięzców decydowało jury w składzie: Danuta Korecka, Agnieszka Bronowska i Tomasz Lorek.

         Do igraszek ze sztuką przystąpiło osiem zespołów teatralnych w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy IV – VI z siedmiu placówek oświatowych:

- Przedszkole nr 24 w Bielsku – Białej

- Przedszkole Publiczne w Świętoszówce

- Przedszkole nr 41 w Bielsku – Białej

- Przedszkole nr 42 w Bielsku – Białej

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasienicy

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wieszczętach

         W obu kategoriach przyznano nagrody główne i wyróżnienia. Decyzją jury nagrody główne w postaci wyjazdu do „Banialuki” na dowolny spektakl połączonego ze zwiedzaniem teatru otrzymali: Przedszkole Publiczne w Świętoszówce i Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu , zaś wyróżnienia przypadły Przedszkolu nr 42 w Bielsku – Białej i ZSP w Jasienicy.

         Inicjatorką przedsięwzięcia była Dyrektor ZSP w Wieszczętach – Ilona Walach, zaś jego organizacją zajęły się: Katarzyna Karatnik, Barbara Mikołajczyk, Danuta Macura i Dagmara Skowron.

 

Dyrektor Zespołu wraz z organizatorami składają serdeczne podziękowania:

- właścicielom sklepów „Euro” w Jasienicy i Bielowicku oraz  Pani Małgorzacie Gruszce za produkty spożywcze, napoje i środki higieniczne

- Pani Monice Grzywnie za dekorację sali;

- Paniom: Aurelii Zahradnik, Bogusławie Kidoń i Darii Pilch za pomoc w kuchni oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy

- Pani Agnieszce Bronowskiej - Dyrektora GOK-u za udostępnienie sali w Jasienicy,
- Pani Elżbiecie Zamarskiej - Przewodniczącej KGW za możliwość skorzystania z kuchni.


Barbara Mikołajczyk


III Gminny Konkurs Logicznego Myślenia

    3. marca 2017 r. czwórka chłopców z naszej szkoły: Szymon Martynek z kl. III, Tomasz Stokłosa z kl. V oraz Maksymilian Mazur i Kacper Szymala z kl. VI wzięli udział w III Gminnym Konkursie Logicznego Myślenia w Międzyrzeczu. Szymon Martynek zdobył tytuł Mistrza. 

Serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Karatnik
Celina Więcek