Wakacje z GOK w Jasienicy

Wakacyjne zajęcia w Fili w Międzyrzeczu Górnym

Filia w Bierach zaprasza na zajęcia wakacyjne

Wakacje z GOK  w Rudzicy


Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej oraz plac zabaw - otwarte przez cały okres wakacyjny od świtu do zmierzchu.
Prosimy o właściwe korzystanie z w/w obiektów zgodnie z przeznaczeniem i regulaminami.

Ilona Walach - Dyrektor ZSP w Wieszczętach


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Od 23.05. 2017 do 30.05.2017 na pasażu w Centrum Handlowym  Sarni Stok / przy wejściu do Carrefour/  znajduje się wystawa ,, Nasz Le- pionek”  . W konkursie uczestniczą nasze starszaki, które wykonały  pionka- „Błękitka ”oraz klasa III z pionkiem - Smokiem Wawelskim.  Prosimy zagłosujcie na nasze prace - karty do pobrania na wystawie.

Czekają  na nas nagrody!Joanna Kenig


Przypominamy, że Składkę na Radę Rodziców w wysokości 25 zł można wpłacać, skarbnikowi lub na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach

06 8117 0003 0005 9095 2000 0010

 

Tytułem: Imie i nazwisko dziecka, grupa lub klasa z dopiskiem „Komitet”


Zachęcamy do zapoznania się ze stroną bezpiecznyinternet.edu.pl


Materiały do pobrania na temat profilaktyki i przemocy 


Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzaym jest Gmina Jasienica

Zgodnie z art.5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  z dnia 1 grudnia 2016 r.

od 1 stycznia 2017 r. – nie pobiera się opłat za dzieci 6-letnie
(lub starsze)
, spełniające obowiązek rocznego przygotowania  przedszkolnego w publicznych przedszkolach.

Jedyne opłaty, jakie ponoszą Rodzice – to opłata za wyżywienie.

Kalendarz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczetach
do zakupienia w sekretariacie placówki
w cenie 20 złInformacje o wyprawce szkolnej

Szkolny zestaw podręczników

na rok szkolny 2016/2017


Cennik za posiłki:
* Przedszkole                                                    * Szkoła
śniadanie - 1,50 zł                                                                                                  obiad - 4 zł
obiad - 2,50 zł
kolacja - 1 zł
całodniowa stawka żywienia - 5 zł
                                           
Informacja dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

1. Terminy wpłata za obiady do dnia 10 każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

2. Informacja o kwocie wpłaty za obiady będą podane pisemnie każdemu uczniowi do dnia 3 każdego miesiąca (z uwzględnieniem odliczeń za nieobecności).

3. Nieobecność dziecka proszę zgłaszać każdorazowo do intendentki pani Barbary Patron nr 693959728 dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.

4. Ewentualne rezygnacje z korzystania z obiadów proszę zgłaszać do dnia 20 każdego miesiąca poprzedzającego rezygnację (np. rezygnację od października zgłaszamy do 20 września)