Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Wieszczętach w roku szkolnym 2010/2011: 

·         I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Przetestuj bezpłatnie Matlandię i wygraj pakiet szkolny” - Wioletta Bratkowska, Weronika Górniak, Jakub Holisz, Wiktoria Zamarska, Piotr Walas, Klaudia Brudny, Paulina Gil, Julia Holisz, Natalia Knopek (klasa IV)

·         Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Tomasz Suchy (klasa VI)

·         Laureat Międzynarodowego Konkursu Przyrodniczego „Test Biologia Plus” pod patronatem  Oxford   

        Educational  - Maciej Żyłka (klasa VI)

·         Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2011” - Maciej Żyłka (klasa VI)

·         Mistrzostwo Gminy Jasienica w Minipiłce Ręcznej Dziewcząt

·         III miejsce w Finale Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Ręcznej Dziewcząt - Karolina Gubała, Paulina Gruszka, Julia Kanik, Beata Walas, Aleksandra Emerling (klasa VI), Ewelina Kenig, Sabina Szarzec (klasa V), Klaudia Brudny, Paulina Gil, Weronika Górniak, Wioletta Walas (klasa IV)

·         I miejsce w Mistrzostwach Śląska w Minipiłce Siatkowej Chłopców „Kinder Plus Sport”

·         Mistrzostwo Gminy Jasienica w Minipiłce Siatkowej Chłopców

·         II miejsce w Mistrzostwach Gminy Jasienica w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt

·         I miejsce w Finale Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Siatkowej Chłopców

·         II miejsce w Finale Rejonu w Minipiłce Siatkowej  Chłopców w Kozach (Mateusz Figura, Krystian Figura, Mateusz Mojeścik, Kamil Gil, Bartosz Grycz, Damian Nowak, Daniel Rodak, Maciej Żyłka, Tomasz Suchy (klasa VI), Piotr Walas (klasa IV)

·         III miejsce w turnieju tenisa stołowego chłopców o mistrzostwo gminy Jasienica

·         III miejsce w VII Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jasienica

·         I miejsce w Turnieju Sportowym Szkół Podstawowych „Mały Olimpijczyk” dla klas II-gich

·         II miejsce w Turnieju Sportowym Szkół Podstawowych „Mały Olimpijczyk” dla klas I-ych

·         II miejsce w rejonowym Konkursie „Mały Ratownik” - Weronika Górniak (klasa II)

·         Szczególne wyróżnienie dla szkoły w  ramach akcji „Pola Nadziei”

·         I miejsce i uzyskanie tytułu „Mistrza Ortografii” w X Gminnym Konkursie Ortograficznym 

       „O PIÓRO WÓJTA GMINY JASIENICA” - Tomasz Suchy (klasa VI)

·         II miejsce w X Gminnym Konkursie Ortograficznym „Asy z Trzeciej Klasy” - Klaudia Guzdek (kl. III)

·         I miejsce w V Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Poznajemy Europę” - Weronika Górniak (klasa IV), II miejsce – Julia Kanik (klasa VI)

·         I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (etap gminny) – Julia Kanik – klasa VI (indywidualnie), Beata Walas, Justyna Piguła, Julia Kanik, Aleksandra Emerling – klasa VI (zespołowo)

·         I miejsce w Konkursie Plastycznym „Józef Bożek – wynalazca z Bier” - projekt znaczka pocztowego Macieja Żyłki (klasa VI)

·         I miejsce w VI Gminnym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Słońce, woda, wiatr ratują nasz świat” w kategorii „oddział przedszkolny” - Paulina Holeksa, Julia Mucek, Piotr Nowak

·         II miejsce  w VI Gminnym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Słońce, woda, wiatr ratują nasz świat” w kategorii „dorośli” - Katarzyna Figura, Alina Holeksa, Grażyna Nowak

·         II miejsce w III Przegladzie Teatrzyków Profilaktycznych „Przemoc słowna w szkole” - Wiktoria Zamarska, Julia Szczerbowska, Natalia Knopek, Weronika Górniak, Wioletta Walas, Wioletta Bratkowska, Klaudia Brudny, Paulina Gil, Piotr Walas, Jakub Holisz (klasa IV)

·         Wyróżnienie w VIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej w ZSP w Międzyrzeczu – Nikola Nowotarska (kl. I)

·         Wyróżnienie w VIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Odpowiednie dać rzeczy słowo” w Szkole Podstawowej w Wieszczętach – Amelia Czakon (klasa I)

·         III miejsce w VIII Przeglądzie Jasełek i Obrzędów Kolędniczych w GOK w Rudzicy w kategorii: „Przedszkola i klasy I – III”

·         II miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Karolina Świńczyk (klasa III), Weronika Kuś, W. Holisz (klasa II), Jakub Kubaczka (klasa I)

·         Wyróżnienia w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej – Martyna Żbel (klasa III) i Julia Kanik (klasaVI)

·         III miejsce w IV Gminnym Gwarowym Konkursie Recytatorskim „Tu sóm moji korzynie” pod patronatem Burmistrza Skoczowa – Judyta Pietrzyk (klasa III)

·         III miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gminie Jasienica „Moja mała ojczyzna” - Tomasz Suchy (klasa VI)