ZARZĄD  RADY  RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA - MONIKA  NATURSKA

Z-PCA PRZEW - AGATA PTASZEK- BUDNIOK

SKARBNIK -  DAWID  CEMPIEL

SEKRETARZ - BEATA GRZYB

 

KOMISJA  REWIZYJNA:

Izabela Kubaczka

Beata Król