Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie 

internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy 

zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach.