Analizy sprawdzianu z 2014, 2013, 2012 r. do pobrania w załączniku (na dole strony)
     


 Sprawdzian szóstoklasistyŚredni wynik 
 2014 r.28,85 pkt.
2013 r. 24 pkt.
2012 r.25,1 pkt. 

Ċ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach,
13.03.2013, 03:00
Ċ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach,
01.02.2014, 12:27
Ċ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach,
11.09.2014, 12:09