Zbiory zadań do Sprawdzianu z poszczególnych przedmiotów znajdziecie tutajFilm z YouTubeWykres  przedstawia łatwość przedmiotów w Polsce, województwie śląskim, powiecie bielskim i naszej szkole.

Sprawdzian 2015Ċ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach,
01.02.2014, 12:27
Ċ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach,
11.09.2014, 12:09
Ċ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach,
14.10.2015, 12:41