Na ogólnym zebraniu 
miała miejsce premiera spektaklu pt. "Jest taki kwiat" grupy teatralnej z klasy V

Jest taki kwiat

 
Kolędowanie ZSP w Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu

Dom Pomocy Społecznej w PogórzuIII miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w GOK-u w Rudzicy
     
13 stycznia - opłatek w OSP w Wieszczętach

W bieżącym roku szkolnym grupa teatralna z naszej szkoły (uczniowie z klas IV i V) przygotowali przedstawienie Jasełek 

pt. „ Młody anioł”. Z przedstawieniem występowaliśmy 6- razy:

1. 13 stycznia – w czasie spotkania opłatkowego sołectwa Wieszczęta.

2.!9 stycznia- na Gminnym Przeglądzie Jasełek i Obrzędów Kolędniczych w Rudzicy.

3.20 stycznia – w czasie spotkania opłatkowego sołectwa Roztropice.

4.22 stycznia – w Kościele w Bielowicko dla mieszkańców parafii Bielowicko.

5.24 stycznia dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

6.25 stycznia – w czasie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Uczniowie naszej Szkoły zajęli 2 miejsce (pierwszego nie przyznano) w Gminnym Przeglądzie Jasełek i Obrzędów Kolędniczych.

                                                                 


18 stycznia 2012


12 stycznia - próbny sprawdzian szóstoklasisty

Uczniowie klasy VI przystąpili do próbnego sprawdzianu z Operonem. Zagadnienia humanistyczne, przyrodnicze i matematyczne skupione były wokół zagadnień sportowych, stąd tytuł testu "Kibicujemy".