Zgodnie z Art.22a ust.2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać

od początku roku szkolnego 2015/2016.

 

Szkolnyzestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2015/2016


 

Dzięki wprowadzonym zmianom począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W związku z powyższym rodzice uczniów klas I, II i IV nie dokonują zakupu podręczników oraz ćwiczeń.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty